סיפורים

No Democracy, No Corona, No Internet - Belarus Behind Digital Iron Сurtain

Journalists and civic activists tell us why some people of Belarus feel that this time will be different, after 26 years under “Europe’s last dictator”.

ახალი ქართული კინო

ჩვენი რჩევები ახალ ქართულ ფილმებზე, რომელიც თანამედროვე ისტორიების, პრობლემების, პერსონაჟების საინტერესო და მრავალფეროვან გააზრებას გვთავაზობს.